...

КНИГИ


Наръчник за здравословно хранене


Изтеглете Книжката – БЕЗПЛАТНО


бутон - цъкни тук - Наръчник за Здравословно Хранене - електронна книга


   Един от най-добрите и важни начини да се поддържаме здрави е чрез здравословно хранене. Факт е обаче, че много малко хора го практикуват. Защо се получава така?

   Много хора си мислят, че знаят какво е правилно и здравословно хранене, но за съжаление често тяхната информация е погрешна, защото е дошла от погрешния източник. Всичко за храненето, което 95% от хората знаят се базира на това, какво са чули от другите и на това, каквото им е втълпявано и насадено от ранна детска възраст. Често тези хора са с наднормено тегло и здравословни проблеми. За съжаление повечето принципи, които се смятат за абсолютна истина, са просто митове, повтаряни толкова често, че се възприемат за истина. Малцина са отделили време да се запознаят с фактите и да подобрят хранителните си навици.

Научи кои са основните грешки, които се допускат при хранене. Подобри здравето си, като се откъснеш от масите, на които “Всичко им е ясно” и се запознаеш с реалните факти.


Пречистване, лечение и отслабване чрез плодов и воден пост


Изтеглете Книжката


бутон - цъкни тук

   Пречистване, лечение и отслабване чрез плодов и воден пост. Тази безценна книга ще ви разкрие всички тънкости свързани с здравословното гладуване. Десет годишният опит, който споделям в нея ще ви позволи да приложите стъпка по стъпка всичко, което е необходимо, за да рестартирате тялото си и да постигнете невероятните резултати, които желаете.

Цялата информация, която споделям в двете ми книги е продиктувана от личен опит и множество проучвания. Практиките, които споделям съм ги прилагал многократно и съм се убедил в тяхната ефективност. Има изключително много тънкости и грешки, които много хора (включително и аз) са допускали. Информацията днес в интернет е много и лесно достъпна за всички, но плодовият и водният пост могат да са както много полезни , така и в някои случаи опасни ако човек не знае точно какво прави. Моята препоръка е да се запознаете много добре и обстойно по темата за да избегнете каквито и да било проблеми в бъдеще.

Вижте Видео Курсовете, които предлама на сайта си за да сте максимално информирани…

 

КЪМ ВИДЕО КУРСОВЕТЕ

 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.