ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ


Дамян Петров не е регистриран и няма лиценз на лекар, диетолог и треньор. Всичко, което той споделя в статиите, книгите, видео обученията, онлайн курсовете, събитията, социалните мрежи и други е базирано на личен опит и множество проучвания. Моля, преди да предприемете каквото и да било действие, към която и да било практика или съдържание предоставено от Дамян Петров, се консултирайте с личния си лекар или със съответния сертифициран специалист в дадената област.

Дамян Петров не носи отговорност за грешки и неточности, които могат да бъдат намерени в текстовете на книгите, сайта и споделяната от него информация, или действията, които могат да бъдат предприети от потребителите на неговите услуги като резултат от споделената информация.

Изключена е възможността от Дамян Петров и упълномощени от него лица да се търси отговорност за персонални, материални и имуществени щети.

Резултатите, които могат да се постигнат при изпълнение на споделеното от него в книгите му, видео клипове, събития и споделена информация в онлайн пространството, са индивидуални, могат да варират при различните хора и не са гарантирани.


Общи условия за ползване на www.patianazdraveto.com


Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Дамян Петров Арт ЕООД, ЕИК: 206806840,  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Дамян Петров Арт, наричана по-долу „www.patianazdraveto.com”.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.patianazdraveto.com, с изключение на линка към настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Дамян Петров Арт ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: Севлиево 5400 – ул. „Братя Бъкстон“ 15
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Севлиево 5400 – ул. „Братя Бъкстон“ 15
 4. Данни за кореспонденция: damqnpetrovdmp@gmail.com, телефон +359 898/723-800
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 206806840
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG206806840
 7. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg


Поръчка


Потребителя може да поръчва дигитални продукти включващи онлайн курсове и електронни книги, представяни от www.patianazdraveto.com. Потребителят има право да избере стоките според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на поръчката Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При изготвяне на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с www.patianazdraveto.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена след потвърждаване на плащането през платформата Stripe.

При финализиране на поръчката Потребителят може да види продуктите, които закупува и техните цени.
След финализирането на поръчката, Потребителят получава потвърждение на посочения от него и-мейл със същата информация.

www.patianazdraveto.com запазва правото си да откаже изпълнението на поръчката без да посочва причина за това и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.


Плащане


Потребителят заплаща поръчаните стоки с дебитна/кредитна карта. Плащането с дебитна / кредитна карта се извършва чрез платформата Stripe и не изисква регистрация от страна на Потребителя


 Проблеми при изпълнение на поръчки


Изпълнението на  поръчка може да бъде възпрепятствано поради причини като:

– Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
– Липса на телефон за контакт с Потребителя.


Цени


Всички посочени на Сайта цени са крайни и без начислено ДДС.

www.patianazdraveto.com има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на финализиране на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.patianazdraveto.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.


Отказ от закупена стока


Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Ако със стоката има подарък той също трябва да се върне във вида в който е получен.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

Може да го изтеглите от ТУК…

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До (Дамян Петров Арт ЕООД, Севлиево 5400 ул. „Братя Бъкстон“ 15, damqnpetrovdmp@gmail.com):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

* Ненужното се зачертава

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на www.patianazdraveto.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.patianazdraveto.com. Ако използвате тази възможност, ние ще Ви изпратим отговор по електронна поща, за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.


 Спорове и жалби


При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта OPC


Авторски права


www.patianazdraveto.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на www.patianazdraveto.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, www.patianazdraveto.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Предоставените препратки на Сайта на www.patianazdraveto.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.patianazdraveto.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.


Други


www.patianazdraveto.com си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време, като не уведомява регистрираните Потребители за промените.

При използване услугите на www.patianazdraveto.com, Потребителят се задължава да спазва Общите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.


Политика на личните данни и „Бисквитките“


www.patianazdraveto.com има много сериозно отношение към защитата на личната Ви информация в интернет. Този документ обяснява нашите виждания и практики относно поверителността и как те могат да се отнасят до Вас като потребител на нашия уебсайт. Вие или Вашият – означава „Вие“ като посетител или като потребител на уебсайта www.patianazdraveto.com. Ние, наш или нас означава www.patianazdraveto.com. Нашият сайт означава www.patianazdraveto.com.


РАЗДЕЛ 1 – КАКЪВ ТИП ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Ние събираме информацията Ви, когато попълвате формуляри на нашия сайт www.patianazdraveto.com. Това включва информация, предоставена по време на регистрация, за да използвате нашия сайт, да се абонирате за наши платени или безплатни услуги, да публикувате материали или да поискате допълнителни услуги. Възможно е да Ви поискаме информация и когато участвате в томбола, промоция, или когато съобщите за проблем с нашия сайт. Ако се свържете с нас чрез имейл, е възможно да запазим копие от тази кореспонденция.
Информацията, която събираме от Вас, може да включва; Вашето име, имейл адрес, адрес, телефонен номер, IP адрес, местоположение, име на фирма, пол, възраст, избрания от вас интернет браузър и устройство, плюс всякаква информация, която предоставяте доброволно.
Детайли за вашите посещения в сайта ни, включително, но не само, трафик-данни, данни за местоположение и други комуникационни данни, независимо дали това се изисква за нашите собствени платежни цели или по друга причина.

РАЗДЕЛ 2 – ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние може да използваме информацията, която събираме от Вас, когато се регистрирате, направите покупка, регистрирате се за нашия бюлетин, отговаряте на проучване или маркетингова комуникация, сърфирате в уебсайта или използвате определени други функции на сайта по следните начини:
– Да персонализираме качеството Ви на ползване на сайта, като това ни позволява да доставим съдържанието и предлаганите продукти, от които се интересувате най-много.
– Да подобрим уебсайта си, за да Ви обслужваме по-добре.
– Да Ви обслужваме по-добре в отговор на Вашите искания за обслужване на клиенти.
– Да организираме томбола, промоция, проучване или друга функция на сайта.
– За бързо обработване на транзакциите.
– Да поискаме оценки, отзиви и прегледи на услуги или продукти
– Да се свържем с Вас след кореспонденция (чат на живо, имейл или телефонни запитвания)
– Да продължим комуникацията с Вас, след като сте се регистрирали за безплатни/платени услуги, като изпращаме най-подходящата информация, от която се интересувате.
   Може да използваме информацията Ви, за да рекламираме наши услуги на уебсайтове от трети страни, като Facebook. Ще предприемем предпазливи мерки, за да гарантираме, че няма да събираме лични данни от вас, от които не се нуждаем.

РАЗДЕЛ 3 – КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

   Нашият уебсайт се сканира редовно за дупки в сигурността и известни уязвимости, за да направим посещението Ви възможно най-безопасно. Използваме Malware Scanning.
   Вашата лична информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са длъжни да пазят поверителността на информацията Ви. В допълнение, всяка чувствителна информация (като кредитни/дебитни карти), която предоставяте, е шифрована чрез технологията Secure Socket Layer (SSL).
   Имплементираме различни мерки за сигурност, когато даден потребител направи покупка, въведе информацията си и получи достъп до сайта ни, за да запазим безопасността на Вашата лична информация. Всички транзакции се обработват от специализиран доставчик и Вашите данни за плащане не се съхраняват или обработват на нашите сървъри. Ние нямаме достъп до тази информация! Тя е напълно защитена.

РАЗДЕЛ 4 – ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

   Ако закупите някои от дигиталните продукти на www.patianazdraveto.com, ние Ви предоставяме вечен достъп до тях. За тази цел, ние задържаме имейл адреса и името Ви, до момента, до който имате достъп до продуктите ни. Вашата информация, която използваме за маркетингови цели, ще бъде съхранявана при нас, докато не ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация или да се отпишете сами. Можете да прекратите абонамента си самостоятелно по всяко време, като кликнете върху бутона „Unsubscribe“ в долната част на всеки имейл или напишете „стоп“ във Facebook Messenger. Можете също така да изпратите заявка ръчно на имейл адрес help@patianazdraveto.com, ако желаете информацията Ви да бъде забравена завинаги!

РАЗДЕЛ 5 – ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

   Може да оповестим Вашата лична информация, ако сме длъжни от закона да го направим или ако нарушите нашите Общи условия. Също така, ако сайтът ни е обединен с друга компания, информацията ви може да бъде прехвърлена на новите собственици, така че те да продължат да продават и поддържат нашите продукти и услуги.
   ВАЖНО: Ние не продаваме, не даваме под наем или даваме достъп до Вашата лична информация на трети страни, включително, но не само рекламодатели, стратегически партньори или доставчици. Приемаме защитата на вашата лична информация много сериозно.

РАЗДЕЛ 6 – КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

   Имате право по всяко едно време да поискате копие от информацията, която държим за вас. Ако желате да получите копие на част от информацията или цялата Ви лична информация, моля, изпратете ни имейл на следния адрес.
   Имейл: help@patianazdraveto.com
   Искаме да се уверим, че личната Ви информация е точна и актуална. Можете да ни пишете да коригираме или премахнем информацията, която смятате за неточна.

РАЗДЕЛ 6 – ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

   Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани директно тук на тази страница, и ако е уместно, ще Ви бъдат съобщени по имейл.

РАЗДЕЛ 7 – КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако желаете да: получите достъп, да коригирате, премахнете или изтриете личната информация, която имаме за Вас, да подадете жалба или просто се нуждаете от повече информация, свържете се с наш служител, който отговаря за защитата на личните Ви данни на имейл: help@patianazdraveto.com


“Бисквитки”

   www.patianazdraveto.com използва „бисквитки“ (cookies), за да подобри качеството на услугата на посетителите на нашия уебсайт и е публикувала настоящата политика за бисквитките. В нея се разяснява какво представляват бисквитките и как ги използваме на нашия сайт. Ако не желаете да получавате бисквитки, докато разглеждате нашия уебсайт, можете да промените настройките на браузъра си така, че да ви уведомява при получаване на бисквитки или можете да изберете да ограничите или блокирате бисквитките. Като повечето други сайтове, www.patianazdraveto.com използва бисквитки, за да подобри качеството на преживяването на посетителите на нашия уебсайт. Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица от букви и цифри, които сървърите на нашата уеб страница поставят на вашия компютър. Те дават възможност на собственика на уебсайта да Ви отличи от останалите потребители на уебсайта. Бисквитките не могат да бъдат изпълнявани като код или да бъдат използвани за прехвърляне на вируси и не могат да ни осигурят достъп до вашия твърд диск. Ние не можем да прочетем каквато и да било информация от вашия твърд диск, дори да съхраняваме бисквитки на него. Данните, генерирани чрез бисквитките на уебсайта Petrovkartini.com, могат да бъдат използвани за различни цели, включително следните:


Строго необходими

Тези бисквитки са необходими, за да навигирате в сайта и да използвате основните му функции.

Ефективни

Тези бисквитки събират информация за начина на използване на уебсайта ни от потребителите, например кои страници посещават най-често и дали им се появяват съобщения за грешки. Използват се за подобряване на работата на уебсайта ни в бъдещите му версии.

Функционални

Тези бисквитки дават възможност уебсайта да запомни настройки, които сте избрали, като например потребителско име, език или регион, в който се намирате, а също така осигурява и по-добро взаимодействие с конкретния потребител.


Насочващи или рекламни

Тези „бисквитки“ се използват за да доставят подходящи реклами и съдържание, които са свъзани с вас и вашите интереси. Те също ограничават броя пъти, в който виждате реклама, и ни помагат да измерим ефективността на маркетинговите ни кампании. Ние не допускаме трети лица да рекламират на нашия уебсайт. Можете да научите повече за това как да управлявате бисквитките, като изберете функцията Помощ (Help) на Вашия браузър или като посетите www.aboutcookies.org, където е предоставена подробна информация за управлението на бисквитките на най-популярните браузъри. Имайте предвид, че е възможно части от сайта да не функционират правилно, ако забраните бисквитките.


Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за твоята идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. www.patianazdraveto.com не събира лични данни от теб, освен ако ти не ги предоставиш в специални случаи, например когато поръчваш продукти, записваш се за безплатно или платено обучение или си участник в живо събитие. С предоставянето на личните си данни при регистрация в онлайн магазина, записване за обучение или участие в живо събитие, ти се съгласяваш да получаваш съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.


Използване и съхраняване на личните данни

  www.patianazdraveto.com ще използва личните ти данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ти предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с теб. www.patianazdraveto.com няма да продава твоите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на www.patianazdraveto.com са длъжни да опазват поверителността на твоите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.


Свобода на избора

Ти контролираш информацията, която предоставяш на www.patianazdraveto.com за себе си. Ако обаче избереш да не споделиш тази информация с www.patianazdraveto.com, имай предвид, че е възможно да нямаш достъп до някои области на сайта.


Автоматично записвана информация

Когато осъществяваш достъп до Интернет сайта на www.patianazdraveto.com, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Твоите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.


Сигурност

   www.patianazdraveto.com отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ти данни. Твоите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.


Непълнолетни лица

   www.patianazdraveto.com съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на www.patianazdraveto.com без разрешението на своите родители или настойници. www.patianazdraveto.com никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.


Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, www.patianazdraveto.com, която се разработва от www.patianazdraveto.com. Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускаш сайта на www.patianazdraveto.com, моля, потърси и прочети изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.


Други

www.patianazdraveto.com си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време, като не уведомява регистрираните Потребители за промените.

При използване услугите на www.patianazdraveto.com, Потребителят се задължава да спазва Общите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

 

Обновено на 06.01.2022 г.

Пътят на Здравето - лого

Scroll to Top